Про цирк / Звітність

Господарська діяльність дирекції

 

Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» створене 29 липня 1950 року, є театрально – видовищним підприємством Міністерства культури  та інформаційної політики України, до складу якого входить 8 циркових колективів (штат – 263 одиниць) серед яких один цирковий колектив, що складається виключно з маленьких артистів – ліліпутів. Умови роботи циркових колективів носять роз’їзний характер роботи (11 місяців на рік) постійно переїжджаючи з одного місця гастролей в інше.

Дирекція виконує важливу соціальну функцію – доносить циркове мистецтво населенню, яке проживає в населених пунктах, де відсутні стаціонарні цирки. Наша творча робота сприяє вихованню підростаючого покоління нашої незалежної держави. Колективи Дирекції проводять благодійні циркові вистави для соціально незахищених верств населення: дітей сиріт, безпритульних, дітей з обмеженими можливостями, за що отримують від них щирі подяки.

Специфікою діяльності Дирекції, що відрізняє її поміж інших державних циркових підприємств, є наша спроможність організовувати та проводити циркові вистави колективів в будинках культури, на сценічних майданчиках, цирках – «шапіто», а в деяких випадках і просто під відкритим небом. Іноді артисти Дирекції виступають на манежі стаціонарних цирків України.

 

Згідно фінансового плану на І квартал 2019 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1446,0 тис.грн., фактично виконано 1460,0 тис.грн. Витрати від діяльності склали 5287,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 3562,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 350, а фактично проведено – 351. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 42,6 тис.чол., фактично відвідало вистави  22,3 тис.чол.

  Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 156 одиниці, у т.ч. 24 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав  3562,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7611,11 грн.

Не виконання планових показників по обслуговуванню глядачів  відбулося у зв’язку з низькою платоспроможністю населення, а також на показник по обслуговуванню глядачів впливає робота артистів Дирекції в стаціонарних цирках, де глядач  враховувався стаціонарними цирками, а Дирекція цей показник не враховує, щоб не було подвійного обліку.

Згідно фінансового плану на І півріччя 2019 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 3246,0 тис.грн., фактично виконано 3506,0 тис.грн. Витрати від діяльності склали 11716,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 7854,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 785, а фактично проведено – 708. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 94,1 тис.чол., фактично відвідало вистави  50,2 тис.чол.

      Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 160 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав  7854,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7768,7 грн.

Не виконання цирковими колективами Дирекції планових показників по виставах та обслуговуванню глядачів відбулося з причин настання форс мажорних обставин, а саме несприятливі погодні умови, епідемії, запроваджені карантини в Україні, а також на показник по обслуговуванню глядачів впливає робота артистів Дирекції в стаціонарних цирках, де глядач  враховувався стаціонарними цирками, а Дирекція цей показник не враховує, щоб не було подвійного обліку.

 

Згідно фінансового плану на І квартал 2018 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1425,0 тис.грн., фактично виконано 1386,0 тис.грн. Витрати від діяльності склали 4674,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 2919,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 350, а фактично проведено – 308. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 42,6 тис.чол., фактично відвідало вистави 24,5 тис.чол.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 159 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 2919,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 6119,5 грн.
Не виконання планових показників по доходах, виставах та обслуговуванню глядачів відбулося за рахунок впливу погодних катаклізмів на роботу колективів Дирекції та двох хвиль епідеміологічних захворювань в І кварталі 2018 року, а також на показник по обслуговуванню глядачів впливає робота артистів Дирекції в стаціонарних цирках, де глядач враховувався стаціонарними цирками, а Дирекція цей показник не враховує, щоб не було подвійного обліку.

Згідно фінансового плану на І квартал 2017 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1158 тис.грн., фактично виконано 1710,0тис.грн. Витрати від діяльності склали 5291,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 4313,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 350, а фактично проведено – 360. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 42,6 тис.чол., фактично відвідало вистави 34,0 тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 162 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 3548,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7300,40 грн.

Згідно фінансового плану на ІІ квартал 2017 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1400 тис.грн., фактично виконано 2153,0тис.грн. Витрати від діяльності склали 11139,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 9114,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 435, а фактично проведено – 426. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 51,5 тис.чол., фактично відвідало вистави 37,3 тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 167 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 3955,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7894,2 грн.

Згідно фінансового плану за 9 місяців 2017 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 4000 тис.грн., фактично виконано 5752,0тис.грн. Витрати від діяльності склали 16963,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 11439,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 1220, а фактично проведено – 1158. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 144,6 тис.чол., фактично відвідало вистави 106,9 тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 167 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 11439,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7856,3 грн.

Згідно фінансового плану на 2017 рік чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 5250,0 тис.грн., фактично виконано 7581,0тис.грн. Витрати від діяльності склали 22335,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 15039,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 1600, а фактично проведено – 1540. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 195,0 тис.чол., фактично відвідало вистави 140,8 тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 167 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 15039,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7504,5 грн.

Згідно фінансового плану на 1 квартал 2016 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 792,0 тис. грн., фактично виконано 1293,0 тис. грн. Витрати від діяльності склали 3 842,0 тис. грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 3 073,0 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 350, а фактично проведено – 409. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 42,6 тис. чол., фактично відвідало вистави 28,6 тис. чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції. Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 181 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 2 532,0 тис. грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 4663,0 грн.

Згідно фінансового плану на 1 півріччя 2016 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1836,2 тис. грн., фактично виконано 2776 ,0 тис. грн. Витрати від діяльності склали 7898,0 тис. грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 6264,0 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 785, а фактично проведено – 844. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 94,1 тис. чол., фактично відвідало вистави 62,0 тис. чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції. Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 175 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 5170,0 тис. грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 4923,80 грн.

Згідно фінансового плану на 9 місяців 2016 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 2919,5 тис. грн., фактично виконано 4409,0 тис. грн. Витрати від діяльності склали 11929,0 тис. грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 9546,0 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 1220, а фактично проведено – 1249. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 144,6 тис. чол., фактично відвідало вистави 97,9 тис. чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції. Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 178 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 7879,0 тис. грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 4980,65 грн.

Чисельність Дирекції згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т. ч. 26 одиниць керівного складу. Фактично середньооблікова чисельність складає 174 одиниці, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав - 10298,5 тис. грн., середня заробітна плата на одного працюючого - 4932 грн.
 

Результати фінансової роботи Дирекції характеризуються такими показниками:

  2016р. 2015р.
  План Факт Факт
Проведено вистав 1600 1630 1609
Обслужені глядач (тис. чол.) 195,0 134,1 118,3
Валовий дохід з ПДВ (тис. грн.) 5153,4 7147,4 5722,5

Перевиконання планових показників по доходах відбулося за рахунок роботи артистів Дирекції в стаціонарних цирках, а саме в Харківському, Криворізькому, Львівському, Запорізькому, Одеському, Національному цирку України, а також в державній установі «Брестська обласна філармонія» Республіка Білорусь, Республіка Естонія (фірма «NIKULIN CIRCUSOU»).
Не виконання показника по обслуговуванню глядачів відбулося за рахунок роботи циркових колективів Дирекції в стаціонарних цирках, де вистави і глядач враховувався стаціонарними цирками, а Дирекція цей показник не враховує, щоб не було подвійного обліку.
Маршрути роботи циркових колективів за 2016 рік: Київська, Житомирська. Одеська, Полтавська, Харківська, Черкаська, Сумська, Кіровоградська, Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Чернігівська, Вінницька, Дніпропетровська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Донецька, Луганська області.

Згідно фінансового плану на 1 кв. 2015 рік чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 839,0тис.грн., фактично виконано 1111,0 тис. грн. Витрати від діяльності склали 3480,0тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 2532,0 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 350, а фактично проведено – 374. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 42,6тис.чол., фактично відвідало вистави 27,5тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції. Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 263 одиниць, у т.ч. 29 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 179 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 1872 тис. грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 3486,0 грн.

Згідно фінансового плану на 1 півріччя 2015 рік чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1638,0 тис.грн., фактично виконано 2285,0 тис.грн. Витрати від діяльності склали 7655,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 5744,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 785, а фактично проведено – 805. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 94,1 тис.чол., фактично відвідало вистави 58,9 тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції. Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 263 одиниць, у т.ч. 29 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 182 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 4237,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 3880,0 грн.

Згідно фінансового плану на 9 місяців 2015 рік чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 3010,0 тис. грн., фактично виконано 3427,0 тис. грн. Витрати від діяльності склали 11454,0 тис. грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 8708,0 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 1220, а фактично проведено – 1208. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 144,5 тис. чол., фактично відвідало вистави 89,5 тис. чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 181 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 6419,0 тис. грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 3940,0 грн.

Згідно фінансового плану на 2015 рік чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 3417,0 тис. грн., фактично виконано 4768,0 тис. грн. Витрати від діяльності склали 15571,0 тис. грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 11921,0 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 1600, а фактично проведено – 1609. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 195,0 тис. чол., фактично відвідало вистави 118,3 тис. чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 176 одиниць, у т.ч. 26 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 8782,0 тис. грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 4158,0 грн.

Згідно фінансового плану на 2014 рік дохід від продажу квитків затверджений у сумі 3750,0 тис. грн., фактично виконано 4551,6. Витрати від діяльності склали 15337 тис. грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 12451 тис. грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 1600, а фактично проведено – 1615. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 195,0 тис. чол., фактично відвідало вистави 143,1 тис. чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 263 одиниць, у т.ч. 29 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 169 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 9187тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 4530 грн.

Вгору