Господарська діяльність - ДП "Дирекція пересувних циркових колективів України"

Перейти до вмісту

Головне меню:

 

Господарська діяльність дирекції

Державне підприємство «Дирекція пересувних циркових колективів України» створене 29 липня 1950 року, є театрально – видовищним підприємством Міністерства культури України, до складу якого входить 8 циркових колективів (штат – 263 одиниць) серед яких один цирковий колектив, що складається виключно з маленьких артистів – ліліпутів. Умови роботи циркових колективів носять роз’їзний характер роботи (11 місяців на рік) постійно переїжджаючи з одного місця гастролей в інше.

  
Дирекція виконує важливу соціальну функцію – доносить циркове мистецтво населенню, яке проживає в населених пунктах, де відсутні стаціонарні цирки. Наша творча робота сприяє вихованню підростаючого покоління нашої незалежної держави. Колективи Дирекції проводять благодійні циркові вистави для соціально незахищених верств населення: дітей сиріт, безпритульних, дітей з обмеженими можливостями, за що отримують від них щирі подяки.

  
Специфікою діяльності Дирекції, що відрізняє її поміж інших державних циркових підприємств, є наша спроможність організовувати та проводити циркові вистави колективів в будинках культури, на сценічних майданчиках, цирках – «шапіто», а в деяких випадках і просто під відкритим небом. Іноді артисти Дирекції виступають на манежі стаціонарних цирків України.


 

Згідно фінансового плану на І квартал 2017 року чистий дохід від продажу квитків затверджений у сумі 1158 тис.грн., фактично виконано 1710,0тис.грн. Витрати від діяльності склали 5291,0 тис.грн., з них основну частку складає заробітна плата в сумі 4313,0 тис.грн. Заплановано проведення циркових вистав у кількості 350, а фактично проведено – 360. Затверджено по плану обсяг глядача у кількості 42,6 тис.чол., фактично відвідало вистави 34,0 тис.чол., це пов’язано з тим, що глядач не враховується при роботі в стаціонарних цирках артистів Дирекції.
Чисельність згідно штатного розпису затверджена у кількості 255 одиниць, у т.ч. 27 одиниць керівного складу, фактично середньооблікова чисельність склала 162 одиниці, у т.ч. 25 одиниць керівного складу. Фонд заробітної плати склав 3548,0 тис.грн., середня заробітна плата склала на одного працюючого 7300,40 грн.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню